Eyâlet-i Selanik Drama Nüfus Defterleri (1841)

Yazar : Fatih Çelik 

Rumeli’ye soy bağı ile bağlı olan kişiler olarak geçmişteki atalarımızın kim ol-dukları, nerede yaşadıkları. Nasıl bir toplum yapısına sahip oldukları gibi sorular en çok merak edilen konuların başında geldiğinden, bu hususta başvurulacak öncelikli kaynaklar arasında Osmanlı Devleti’nin nüfus defterleri gelmektedir. Osmanlı Devle-ti’nin modern anlamdaki nüfus sayımları ilk olarak 19.yüzyılın ilk yarısında başlamış ve kayıtlarda güncelliği sağlamak üzere zaman zaman tekrarlanmıştır o dönem için belirli bir amaca yönelik gerçekleşen sayımlar neticesinde elde edilen bilgiler. Günü-müzde çok daha çeşitli konulara ışık tutmaktadır.

Önerilen