Prof. Dr. Engin Beksaç’a Armağan – Tarih, Sanat Tarihi ve Görsel Kültür Yazıları

Yazar: Kolektif

Günümüzde bir gelenek halini alan armağan eserler git gide artan sayıları ile adeta bağım-sız bir tür olma yolunda da ilerlemektedirler. Bunlar, bir ismi onore eden, içerisinde farklı sayı-larda bilimsel çalışmaların yer aldığı tematik ve kolektif yapılı eserler olarak bilinmektedirler. Bu armağan geleneğinin izlerini devam ettiren kitabımız, Prof. Dr. Engin Beksaç’ın altmış altıncı yaşına ithafen onun pek kıymetli dostları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından yapılan katkılar ile hazırlanmıştır.
  Prof. Dr. Engin Beksaç, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yetişmiş önemli bilim in-sanlarımızdan birisidir. Kendisi, Arnavut ve Giray kökenli bir aileden gelmektedir. Arkeoloji, görsel kültür, sanat tarihi ve Trakoloji gibi alanlarda sayısız çalışmaları bulunmaktadır. Bilimsel kimliğinin yanı sıra müzik ve şiirle harmanlandığı sanatçı bir kişiliğe de sahiptir. Doğaya ve hay-vanlara da son derece düşkündür. Onu adı gibi engin yapan özelliklerinden birisi de insanlara verdiği değer ve sevgiden gelmektedir. Karşısında kim olursa olsun destek olur, yönlendirir ve hatta kendisinden bir şeyler katmaya çalışır. Ham bir taşın içindeki cevheri dışarı çıkarabilmek adına onu usanmadan işleyen azimli bir usta gibidir.
  Bu kitap, sosyal bilimler içerisinde birbirleriyle organik bağları bulunan tarih, sanat tarihi ve görsel kültür gibi farklı alanları ve bu alanlarda faaliyet gösteren araştırmacıların çalışmalarını bir araya getirmek hususunda önemli bir adımın atılmasına vesile olmuştur. Söz konusu durum, bahsi geçen alanların aslında ne denli yakın ve güçlü ilişkilere sahip olduklarının görülebilmesi adına son derece mühim bir ortamın oluşumuna da zemin hazırlamıştır.

Önerilen