Suça Sürüklenen Çocuklar

Yazar : Emine Nurlu

Bu çalışmada öncelikle korunmaya muhtaç çocuklar üst başlığından hareketle suça sü-rüklenen çocuklar ele alınmıştır. Suça sürüklenen çocuğun tanımı, hangi faktörlerin çocukları suça sürükledikleri, çocukların genel anlamda hangi suç tiplerine eğilim gösterdikleri irdelen-miştir.
  
   Çocukların suça sürüklenmelerine karşı otoriteler tarafından alınan önlemler, uluslara-rası ve ulusal hukukta suça sürüklenen çocuklara dair düzenlemelere yer verilmiştir.
  
   Türkiye genelinde yerel mahkemeler tarafından suça sürüklenen çocuklar bakımından verilmiş kararların denetlendiği Yargıtay Ceza Daireleri kararları, Yargıtay Ceza Genel Kuru-lu Kararları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yolu ile yapılan başvurulara ilişkin kararları, belgesel tarama yöntemi ile incelenmiştir.
  
   İnceleme, suça sürüklenen çocukların yargılanma aşamasında maruz kaldıkları tedbir-lere ve muhakeme yöntemlerine, ayrıca haklarında verilmiş tedbir ya da mahkumiyet kararla-rına yüksek yargının açısını anlamaya yöneliktir.

Önerilen